Behandlingshem i Småland

Vi hjälper dig med missbruksproblem av droger, alkohol eller läkemedel

Tursbo Rehab AB är ett etablerat behandlingshem sedan 1998. Vi är ett litet familjärt behandlingshem med 12 platser. Vi riktar oss till dig som vill ha hjälp att komma ifrån ditt missbruk av alkohol, droger och / eller läkemedel. Vi finns på en liten ort i Småland mellan Värnamo och Jönköping.

Recensioner från placerande handläggare

Behandlingsmetod

Behandlingen på Tursbo Rehab utgår från AA/NA:s 12 stegsprogram, Craig Nakkens teorier om beroendepersonlighet samt Gunnar Bergströms teorier om kriminalitet. Fokus för vårt arbete ligger på klientens beteendemönster och tankesystem. Förändringsarbetet sker genom gruppterapi, enskilda samtal med psykolog, terapeut, psykoterapeut, alkoholterapeut och behandlande kontaktperson. Vi strävar efter att arbeta som ett team och teamets uppgift är att hjälpa, stödja och undervisa klienten enligt ovan nämnda teorier.

På Tursbo Rehab har vi alltid en individanpassad behandling och därför har vi ofta ett något lägre tempo i behandlingen eftersom våra klienter, särskilt de med neuropsykiatriska funktionsvariationer, inte har det tålamod och den ro i kroppen som krävs att delta i mer intensiv undervisning som andra behandlingshem med 12 stegsinriktning har. Det centrala är att behandlingen anpassas efter individens förmåga.

Om oss

Tursbo Rehab är ett behandlingshem med specialistkompetens. Vi arbetar utifrån 12 stegsprogrammet kombinerat med individuella behandlingssamtal med professionell personal. På behandlingshemmet finns följande kompetens:

Diverse people in a rehab session

Målgrupp

Vi har arbetat med vår målgrupp i över 20 år och besitter mångårig erfarenhet och kompetens av målgruppen.

Tursbo Rehab riktar sig till män mellan 20 – 65 år, som har ett missbruk/beroende av alkohol, droger och/eller läkemedel. Klienter med ADHD och/eller annan neuropsykiatrisk problematik eller med annan psykisk ohälsa.

Följ oss på Instagram

Kontakta oss

Postadress

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta oss för placeringsförfrågan