Behandlingshem i Småland

Vi hjälper dig med missbruksproblem av droger, alkohol eller läkemedel

Tursbo Rehab är ett väletablerat behandlingshem verksamt sedan 1998. Vi erbjuder vård och behandling i familjär miljö och riktar sig till dig som vill komma ifrån missbruk av alkohol, droger och/eller läkemedel. Våra enheter med totalt 22 platser är vackert belägna på små orter mellan Värnamo och Jönköping. Varmt välkommen att läsa mer om oss.

9,1 av 10,0.

Recensioner från placerande handläggare

Behandlingen

Behandlingen på Tursbo Rehab utgår från AA och NA:s 12-stegsprogram, från Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten och Gunnar Bergströms teorier om kriminalitet. Därtill omfattar behandlingen kunskap och lärande om relationer, återfallsprevention samt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD och Autism.

Behandlingen är uppdelad i grundbehandling och fördjupad behandling. I grundbehandlingen som har en genomsnittlig behandlingstid på 3 månader arbetar klienten i programmets tre första steg vilka i huvudsak handlar om att ge kunskap, insikt och förståelse för hur beroendesjukdomen fungerar samt att hjälpa klienten till kapitulation, beslut och avsked. Grundbehandlingen bedrivs i högintensivt tempo och omfattar fyra behandlingsgrupper per dag plus morgon och kvällsmöte. Under grundbehandlingen är huvudfokus riktat mot programmet varvid andra insatser i regel initieras efter de första tre månaderna.

Om oss

Tursbo Rehab är ett väletablerat HVB-hem som sedan 1998 erbjuder 12-stegsbehandling för män mellan 20–65 år med en beroendeproblematik avseende alkohol, narkotika eller andra läkemedel, ofta i kombination med kriminalitet och/eller psykisk ohälsa. Sedan 1 maj bedrivs verksamheten på två olika enheter, båda belägna i lantlig skogsmiljö utanför Värnamo i vackra Småland. Läs mer om respektive enhet under rubrikerna Åker och Kulltorp.

Diverse people in a rehab session

Målgrupp

Vi har arbetat med målgruppen i över 20 år och har således mångårig erfarenhet och kompetens inom vård och behandling. Tursbo Rehab riktar sig till män, 20–65 år med en beroendeproblematik avseende alkohol, narkotika och läkemedel. Även spelmissbruk kan tillgodoses genom 12-stegsprogrammet men bör inte utgöra huvudproblematiken då verksamheten i dagsläget saknar terapeuter specifikt inriktade mot spel. Kriminalitet och psykisk ohälsa i form av trauman, sorg och olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vidare vanligt förekommande hos de personer som gör behandling hos oss. För att kunna möta ovanstående finns personal på båda enheterna med kunskap och erfarenhet inom samtliga områden.

Följ oss på Instagram

Kontakta oss

Postadress

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakta oss för placeringsförfrågan