Behandlingshem i Småland

Enheten i Åker

Enheten i Åker är belägen i ett litet bostadsområde ca 8 km från Skillingaryd i Vaggeryds kommun. Åker har 14 platser för heldygnsvård och 2 platser för utsluss/eftervård. Behandlingen bedrivs i två olika grupper där grundbehandlingen utgör en grupp och de i fördjupad behandling en annan. Normalt består respektive grupp av 6–8 klienter. Därtill erbjuds temaveckor kvartalsvis med inriktning återfallsprevention, kriminalitet, relation och NPF. På veckobasis erbjuds också varierade fritidsaktiviteter med såväl social som fysisk inriktning.

Boendeformen består av både rum i korridor (huvudbyggnad) och kollektivt boende i lägenhet. Samtliga klienter erbjuds egna rum med delad dusch, toalett och allrum. Majoriteten av bostadsrummen är renoverade och utrustade med nya möbler 2022–2023. Utgångspunkten är att man börjar i rum i korridor för att längre fram i behandlingen ges möjlighet till boende i lägenhet.

I Åker arbetar föreståndare och tre behandlare dagtid, kväll- och helgpersonal, sjuksköterska och psykolog. Det är en liten och intim anläggning som inbjuder till gemenskap och en familjär prägel. På området finns ett mindre gym med enklare utrustning. Därtill kan man efter viss tid i behandling beviljas korta ledigheter för att ta bussen till Skillingaryd och där träna på det lokala gymmet. Fiber finns att ansluta till utan extra kostnad.
I närområdet finns skog och sjöar vilket inbjuder till motion och utomhusaktiviteter såväl sommar som vinter.
För mer information om programmet och behandlingsschemat läs mer under fliken behandling.

Kontakta oss för placeringsförfrågan