Behandlingshem i Småland

Enheten i Kulltorp

På enheten i Kulltorp erbjuds behandling genom heldygnsvård för 7 klienter. Anläggningen som är belägen på egen sjötomt gränsar också till kommunal badstrand och milsvid skog. Klientbostäder erbjuds genom tre mindre lägenheter i suterängbyggnad vilka inhyser två bostadsrum, gemensamt allrum och delat badrum. Därtill erbjuds ett enkelrum med egen dusch och toalett. Samtliga bostadsrum och gemensamhetsutrymmen är helt nyrenoverat i samband med att verksamheten öppnade 1 maj 2023. På Kulltorp arbetar en föreståndare, två behandlare dagtid, två behandlingsassistenter kväll och helg med sovande jour, en köksansvarig, en sjuksköterska och en psykolog.

På Kulltorp bedrivs grundbehandling och fördjupad behandling i en och samma grupp vilket innebär att samtliga klienter arbetar tillsammans. Beroende på vart i behandlingen klienterna befinner sig anpassar terapeuterna grupperna så att innehållet följer stegarbetet i programmet. Därtill erbjuds temaveckor kvartalsvis med inriktning återfallsprevention, kriminalitet, relation och NPF. På veckobasis erbjuds också varierade fritidsaktiviteter med såväl social som fysisk inriktning.

På Kulltorp finns enklare träningsutrustning att tillgå vilket kompletteras av tillgång till närliggande gym. För mer information om programmet och behandlingsschemat läs mer under fliken behandling.

Kontakta oss för placeringsförfrågan