Behandlingshem i Småland

Kvalitetssäkring

Tursbo Rehab AB har ett heldatoriserat journalföringssystem som tillhandahålls av  Infosoc Quality AB. Detta för att tillförsäkra behandlingshemmets rättssäkerhet samt för att kunna uppfylla de krav som Socialstyrelsen ställer avseende dokumentation.

Det för även med sig att genomförandeplaner och månadsrapporter utförs och följs korrekt enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

Tillsynsmyndigheter: IVO (Inspektion för vård och omsorg) och kriminalvården.

Tursbo Rehab AB Kvalitetskontrolleras externt genom SSIL för vård och omsorgs

Kvalitetsindexrapport (läs kundnöjdhetsindex) från våra tidigare handläggare finns att läsa genom att klicka på nedanstående PDF-fil. 

Vi finns även med på HVB-Guiden, klicka på länken nedan

http://www.hvbguiden.se/hvbhem/visa/id/6866/tursbo-rehab-ab-skillingaryd

eller på Skandinavisk sjukvårdsinformation, klicka på länken nedan

http://www.ssil.se

Har du synpunkter eller klagomål på oss?

Tursbo Rehab arbetar för att ha ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dom som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Det är viktigt att alla som arbetar på Tursbo Rehab bemöter dom som har synpunkter och klagomål på ett professionellt sätt. Vårt mål är att handlägga synpunkter och klagomål så snabbt så möjligt och att rätta till fel som uppstått.
Du kan framföra dina synpunkter och klagomål direkt muntligt, via mail, sms, via brev eller under fliken ”kontakta oss” . Du kan också ladda ner blankett i länken nedan.
Välkommen med dina synpunkter och klagomål.

Tursbo Rehabs betyg för 2021 är 8,5 på en skala mellan 1-10

Kontakta oss för placeringsförfrågan