Behandlingshem i Småland

Miljöpolicy för Tursbo Rehab AB

Denna miljöpolicy skall användas som styrdokument till alla anställda hos Tursbo Rehab AB samt till våra kunder och leverantörer. Tursbo Rehab AB värnar om miljön genom att systematiskt arbeta med miljöfrågor. Verksamhetens miljöledningsgrupp ansvarar för gällande lagar och regler efterföljs samt att ständigt utreda, utveckla och följa upp miljön i våra verksamheter.

Nedanstående skall genomsyra verksamheten på Tursbo Rehab AB.

Miljöansvarig på företaget är Helen Hallenborg

Målsättningen är att Tursbo Rehab AB skall ta ett aktivt miljöansvar genom att om möjligt använda miljöanpassade produkter och ta hand om slutprodukter på ett ansvarsfullt sätt.

Kontakta oss för placeringsförfrågan