Behandlingshem i Småland

Miljöpolicy för Tursbo Rehab AB

Miljöansvarig på företaget är Helen Hallenborg

Målsättningen är att Tursbo Rehab AB skall ta ett aktivt miljöansvar genom att om möjligt använda miljöanpassade produkter och ta hand om slutprodukter på ett ansvarsfullt sätt.

Kontakta oss för placeringsförfrågan