Behandlingshem i Småland

Tursbo Rehab AB

Tursbo Rehab är etablerat behandlingshem sedan 1998. Vi är ett litet, familjärt behandlingshem med 12 platser. Vi riktar oss till dig som vill ha hjälp att komma ifrån ditt missbruk eller beroende av alkohol, droger och/eller läkemedel. Behandlingshemmet är beläget i lantlig skogsmiljö på en liten ort i Småland mellan Värnamo och Jönköping. 

Kort presentation

Tursbo Rehab är ett behandlingshem med specialistkompetens. Vi arbetar utifrån 12-stegsprogrammet kombinerat med individuella behandlingssamtal med professionell personal. På behandlingshemmet finns följande kompetens:

En del av våra behandlare har själv en historia  som kan liknas vid våra klienters, dessa skall också agera förebilder och därigenom visa på att det är möjligt att förändra sitt liv. Detta ser vi som en ovärderlig resurs och erfarenhet.

2681931-mBtvq
Diverse people in a rehab session

Målgrupp

Vi har arbetat med vår målgrupp i över 20 år och besitter mångårig erfarenhet och kompetens av målgruppen.

Tursbo Rehab riktar sig till män mellan 20 – 65 år, som har ett missbruk/beroende av alkohol, droger och/eller läkemedel. Klienter med ADHD och/eller annan neuropsykiatrisk problematik eller med annan psykisk ohälsa.

Tursbo Rehab har möjlighet att hjälpa klienter med att få en eventuell psykisk ohälsa utredd under behandlingstiden. Förutom detta kan även problem med kriminalitet och andra beteendestörningar ingå i vårt behandlingsuppdrag.

Bekvämligheter

Personal

Kontakta oss för placeringsförfrågan