Behandlingshem i Småland

Tursbo Rehab AB

Tursbo Rehab är ett väletablerat HVB-hem som sedan 1998 erbjuder 12-stegsbehandling för män mellan 20–65 år med en beroendeproblematik avseende alkohol, narkotika eller andra läkemedel, ofta i kombination med kriminalitet och/eller psykisk ohälsa. Sedan 1 maj bedrivs verksamheten på två olika enheter, båda belägna i lantlig skogsmiljö utanför Värnamo i vackra Småland. Läs mer om respektive enhet under rubrikerna Åker och Kulltorp.

Kort presentation

Behandlingen på Tursbo Rehab utgår från 12-stegsprogrammet som behandlingsteoretisk grund. Därtill kommer inslag av KBT genom temaveckor, enskilda behandlingssamtal och psykologsamtal. För personer som också har behov av psykiatrisk hjälp har Tursbo Rehab specialistkompetens och erbjuder inom ramen för denna psykiater, psykolog och sjuksköterska. Inom verksamheterna finns följande kompetenser:

Samtlig personal i den dagliga verksamheten har utöver utbildning också någon form av personlig erfarenhet av beroendesjukdomen. Denna erfarenhet kan avse såväl egen problematik som erfarenhet ur ett anhörigperspektiv och är ett viktigt redskap i alliansen med klienterna.
2681931-mBtvq
Diverse people in a rehab session

Målgrupp

Vi har arbetat med målgruppen i över 20 år och har således mångårig erfarenhet och kompetens inom vård och behandling. Tursbo Rehab riktar sig till män, 20–65 år med en beroendeproblematik avseende alkohol, narkotika och läkemedel. Även spelmissbruk kan tillgodoses genom 12-stegsprogrammet men bör inte utgöra huvudproblematiken då verksamheten i dagsläget saknar terapeuter specifikt inriktade mot spel. Kriminalitet och psykisk ohälsa i form av trauman, sorg och olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vidare vanligt förekommande hos de personer som gör behandling hos oss. För att kunna möta ovanstående finns personal på båda enheterna med kunskap och erfarenhet inom samtliga områden.

Bekvämligheter

För specifik information om vad som erbjuds på respektive enhet kan ni läsa mer under flikarna Åker & Kulltorp. Gemensamt för båda är dock:

Kontakta oss för placeringsförfrågan