Behandlingshem i Småland

Personalen

Vi som jobbar på Tursbo Rehab. Samtlig personal genomgår handledning med extern handledare kopplad till behandlingshemmet.

Ledningsgrupp & ekonomi

Benny Junge
VD

Benny Junge är Tursbo Rehabs VD. Han arbetar idag främst med marknadsföring, ekonomi och placeringsförfrågningar.
Han är i grunden behandlingspedagog och programledare i kriminalitet som livsstil och gästspelar fortfarande i behandlingen när det behövs.
Benny har arbetat i verksamheten sedan 2008 och har lång erfarenhet av målgruppen.

Victor Pereira
Administratör

Victor Pereira är behandlingshemmets administratör. Han sköter företagets inköp, upphandlingar, ramavtal och övriga administrativa uppgifter. Victor är också dipl. alkohol/drogterapeut.

Mikaela Blomdahl
Förståndare

Mikaela Blomdahl är föreståndare och ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende samt de lagar och förordningar som direkt eller indirekt omfattar verksamheten. Mikaela är också verksamhetschef och leder behandlingshemmet med ansvar för att den vård som erbjuds våra klienter håller högsta möjliga kvalitét. Mikaela är utbildad socionom och kommer från Kriminalvården där hon under många år arbetat med såväl utsluss från anstalt som kontraktsvård och i ledande position.

Åsa Lindström
Ekonomiassistent

Åsa är utbildad socionom och diakon och har arbetat inom människovårdande yrken under större delen av sitt liv men har under senare år sadlat om till att arbeta med ekonomi och administration. Hon ansvarar för fakturering, löner och andra ekonomiadministrativa uppgifter. Med sin bakgrund och nuvarande kunskap passar hon perfekt i verksamheten.

Enhet Åker

Nisse Karlsson
Behandlingspedagog

Nisse gjorde under sin utbildning till behandlingspedagog praktik på Tursbo Rehab och har sedan sin examen blivit kvar. Utöver att han är en väldigt duktig behandlingspedagog med lång erfarenhet av NA och 12-steg ansvarar han för temaveckan återfallsprevention.

Catharina Ahnberg
Behandlingspedagog

Catharina fick precis som Nisse in foten på Tursbo Rehab genom sin praktik och blev också anställd i samband med att hon examinerades som behandlingspedagog. Förutom att arbeta i den dagliga behandlingen och i kontaktmannaskap ansvarar Catharina för relationsveckan. Hon ansvarar också för klientekonomi och veckoplanering på enheten i Åker. Detta med bravur.

Cecilia Sköld
Socialpedagog

Cilla har jobbat inom olika roller i Tursbo Rehabs systerverksamheter de senaste 5 åren och är sedan juni 2023 anställd som behandlare på Tursbo Rehab. Något vi är väldigt tacksamma för. Cilla är snart examinerad socialpedagog och programledare i kriminalitet som livsstil.

Roger Berg
Behandlingsassistent

Roger arbetar sedan flera år helg på Tursbo Rehab. Han är utbildad alkohol- och drogterapeut med erfarenhet av programmet från egen 12-stegsbehandling för många år sedan. Roger är lugn, tydlig och erfaren och väldigt uppskattad av såväl kollegor som klienter.

Robin Olofsson
Behandlingsassistent

Robin har sedan flera år arbetat inom Tursbo Rehabs systerverksamheter och tidigare även som timanställd på Tursbo Rehab. Han arbetar som behandlingsassistent och tjänstgör kvällar och helger med sovande jour. Robin har flerårig erfarenhet av arbete med målgruppen och kommer under våren att påbörja sin utbildning till socialpedagog. Robin är lugn och trygg i sitt förhållningssätt och har ett genuint lågaffektivt bemötande.

Franz Hagman
Behandlingsassistent

Franz jobbar till vardags som pastor i Stockaryds församling men arbetar upptill det 25% som behandlingsassistent på Tursbo Rehab. Utöver sedvanliga kvällsuppgifter håller Franz i måndagens fritidsaktivitet, mansgrupp med fika där han och de som vill samtalar kring olika ämnen. Mansgruppen har utvecklats till ett fint komplement till behandlingen som uppskattas av många.

Victoria Vilson
Behandlingsassistent (timvikarie)

Vårt senaste tillskott Victoria har 30 års erfarenhet som undersköterska och har arbetat inom många kommunala verksamheter inriktade mot psykiatri och beroende. Victoria kommer att hoppa in där det behövs och arbeta såväl dag som kväll och helg.

Markus Stolt
Behandlingsassistent (timvikarie)

Markus har sedan flera år arbetat i verksamheten både som vaktmästare och behandlingsassistent. Nu utbildar han sig till elektriker men hoppar in extra på Tursbo Rehab när det behövs. Markus är lugn, stabil och en fena på it och telefoni.

Enhet Kulltorp

Cecilia Kristoffersson
Alkohol- och drogterapeut, 12-stegsterapeut

Cecilia kommer närmast från kriminalvården men har sedan 2022 arbetat heltid hos oss. Cecilia är utbildad alkohol- och drogterapeut, 12-stegsterapeut och snart programledare i kriminalitet som livsstil. Därtill ansvarar hon för temaveckan återfallsprevention på enheten i Kulltorp. Cecilia kan det mesta om verksamheterna och inte sällan hoppar hon in och hjälper till även på enheten i Åker. Tillsammans med Marica ansvarar hon för behandlingsverksamheten på Kulltorp.

Marica Finnander
Alkohol- och drogterapeut, behandlingspedagog, relationsterapeut

Marica är med sin 17 år som anställd på Tursbo Rehab vår överlägset mest rutinerade behandlare. Förutom att arbeta med 12-stegsprogrammet är hon utbildad relationsterapeut och den som utvecklat såväl anhörigdagarna som temaveckan med inriktning relationer. Marica brinner för behandlingsarbetet och arbetar med hjärta och själ vilket också gör henne till en väldigt uppskattad kontaktperson.

Susanne Saarinen
Behandlingsassistent

Susanne har lång erfarenhet av målgruppen och i grunden utbildad behandlingspedagog med flertalet vidareutbildningar inom exempelvis ÅP och MI. Susanne har mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatri samt av arbete med olika psykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar. Susanne jobbar kväll och helg med sovande jour på enheten i Kulltorp.

Christian Junge
Behandlingsassistent

Christian arbetar som behandlingsassistent kväll och helg med sovande jour på enheten i Kulltorp. Christian har tidigare arbetat i systerverksamheten F3nix Omsorg och har således flerårig erfarenhet av arbetet. Han utbildar sig nu till alkohol- och drogterapeut.

Astrid Persson
Praktikant & blivande timvikarie

Astrid studerar till socialpedagog med särskild inriktning ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan november 2023 gör hon praktik på Tursbo Rehab. En praktik hon genomfört med bravur. Astrid har värdefulla erfarenheter som anhörig och en naturlig fallenhet för att arbeta med människor så henne släpper vi naturligtvis inte. Efter sin praktik kommer hon att börja som timvikarie på båda enheterna. Något vi är superglada för.

Helen Hallenborg
Köksansvarig

Helen arbetar som köksansvarig och lagar mat till både enheten i Åker och Kulltorp. Därtill ansvarar hon för beställning och allt som hör köket till. Helen är givetvis också en del av verksamhetens miljöledningsgrupp. Fr.om april skall Helen vidare mot nya äventyr så en ny köksansvarig kommer att rekryteras under våren.

Specialistkompetens

Anna Wibergh
Sjuksköterska

Anna arbetar som sjuksköterska och ansvarar för såväl enheten i Åker som Kulltorp. Anna har tidigare jobbat inom psykiatrin i Jönköping och extra på HVB. I Annas arbete ingår ett övergripande ansvar för HSL, hon planerar och närvarar vid läkarronder, delar medicin, ombesörjer medicinska överrapporteringar, journalför, utbildar personal etc.

Karl Freij
Leg. Psykolog

Karl Freij är sedan 2005 Leg. Psykolog och driver till vardags Värnamo KBT. Karl har bland annat arbetat inom vuxenpsykiatri, primärvård, företagshälsovård och försäkringsvård. Karl har under de senaste tio åren medverkat som föreläsare på flertalet KBT-kurser/utbildningar. På Tursbo Rehab arbetar han 1 dag per vecka med enskilda klientsamtal, handledning med personal samt som ansvarig för temaveckan med inriktning NPF. Karl är en enorm tillgång för verksamheten och en kompetens vi är mycket tacksam och stolt över.

Gabriella Svanberg
Leg. Psykolog, KBT-terapeut och specialist i neuropsykologi

Gabriella är legitimerad psykolog sedan år 2000 och har lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT). Gabriella har arbetat inom öppen- och slutenpsykiatri, inom företagshälsovård och på vårdcentral. Hon är anställd genom Medicheck och utför på uppdrag av Tursbo Rehab neuropsykiatriska utredningar. Gabriella arbetar digitalt via video och är en enorm tillgång för verksamheten.

Simone Toffoletto
Psykiater

Simone är läkare med specialistkompetens i psykiatri. I många år arbetade han som psykiater på Akademiska sjukhuset i Uppsala innan han flyttade hem till Italien där han nu bor och arbetar. Genom sin anställning på Medicheck har vi dock ynnesten och möjligheten att ha honom kvar i våra verksamheter. Simone träffar våra klienter digitalt och har det fulla vårdansvaret under placeringstiden på Tursbo Rehab. Varannan vecka är det läkarrond med Simone men däremellan ställer han alltid upp om akuta situationer uppstår.

Kontakta oss för placeringsförfrågan