Behandlingshem i Småland

Personalen

Vi som jobbar på Tursbo Rehab. Samtlig personal genomgår handledning med extern handledare kopplad till behandlingshemmet.

Benny Junge

Benny Junge är VD. Benny arbetar också med marknadsföring. Han ansvarar även för kriminalitetsprogrammet ”Krim inalitet som livsstil” för våra klienter.

Mikaela Blomdahl

Mikaela Blomdahl är föreståndare och ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende samt de lagar och förordningar som direkt eller
indirekt omfattar verksamheten. är också verksamhetschef och kommer att leda behandlingshemmet och ansvara för att den vård som erbjuds våra klienter håller högsta möjliga kvalitét. Mikaela är utbildad Socionom och kommer från Kriminalvården där hon under många år arbetat med såväl utsluss som kontraktvårdsplaceringar samt i ledande position.

Victor Pereira

Victor Pereira är behandlingshemmets administratör. Han sköter företagets inköp, upphandlingar, ramavtal och övriga administrativa uppgifter. Victor är också dipl. alkohol/drogterapeut.

Lena Salomonsson

Lena Salomonsson är leg. sjuksköterska med arbetsområde psykiatri och beroende, hon är också medicinansvarig.

Ramona Torpan

Ramona Torpan är specialistläkare inom missbruk/psykiatri och
träffar klienterna kontinuerligt under hela behandlingstiden.

Karl Freij

Karl Freij är vår leg.psykolog. Karl erbjuder våra klienter individuella samtal varannan vecka.

Malin Sandberg

Malin Sandberg är alkohol och drogterapeut. Hon är diplomerade alkohol- och drogterapeuter. Hon fördjupar undervisningen, arbetar intensivare med klienterna och fungerar även som kontaktpersoner.

Ante Johansson

Ante Johansson  är spelprogramsansvarig. Hon är diplomerade alkohol- och drogterapeuter. Hon fördjupar undervisningen, arbetar intensivare med klienterna och fungerar även som kontaktpersoner.

Marica Finnander

Marica Finnander är ansvarig för våra anhörigdagar. Hon är diplomerade alkohol- och drogterapeuter. Hon fördjupar undervisningen, arbetar intensivare med klienterna och fungerar även som kontaktpersoner.

Malin Sandberg

Malin Sandberg är alkohol och drogterapeut. Hon är diplomerade alkohol- och drogterapeuter. Hon fördjupar undervisningen, arbetar intensivare med klienterna och fungerar även som kontaktpersoner.

Markus Stolt

Markus Stolt ansvarar för kvälls-/helgservice.

Marica Finnander

Marica Finnander är ansvarig för våra anhörigdagar. Hon är diplomerade alkohol- och drogterapeuter. Hon fördjupar undervisningen, arbetar intensivare med klienterna och fungerar även som kontaktpersoner.

Katrin Karlsson

Katrin Karlsson arbetar hos oss med sedvanliga kontorsuppgifter och ekonomi på företaget.

Roger Berg

Roger Berg ansvarar för kvälls-/helgservice.

Kontakta oss för placeringsförfrågan