Behandlingshem i Småland

Ramavtal/avtal

Ramavtal finns numera tecknade med samtliga kommuner och kriminalvården i Sverige, ring gärna för mer information.

Separata avtal tecknas också fortlöpande med både privatpersoner och företag efter behov.

Kontakta oss för placeringsförfrågan