Behandlingshem i Småland

Stödboende i nära samarbete med Samverket AB

Vi arbetar i nära samarbete med Samverket i Malmö AB som bedriver stödbendeverksamhet i Malmö, Huskvarna, Skillingaryd, Stockaryd, Eksjö och Tranås. Samverket erbjuder stödboende med tre olika skyddsvarianter:

Våra fantastiska medarbetare vet att man behöver ha tålamod, visa tillit och stå kvar för att kunna bygga förtroende hos målgruppen som vi arbetar med. Flexibilitet och prestigelöshet är därför en del av vår arbetsmetod. Vi möter klienten där han eller hon befinner sig.
Kontaktpersonen jobbar också mycket med personens olika nätverk, både de privata och professionella, och fungerar som spindeln i nätet.

Medarbetarna som arbetar med stödboendet har alla lång erfarenhet, kunskap och inte minst ett stort engagemang och en vilja att göra skillnad för dem boende. Strukturerade stödboendeinsatser tar vi helhetsansvar för ihop med Samverkets egen personal. Daglig struktur är central och vi skräddarsyr innehållet utifrån den enskilde personens förutsättningar. Jourtelefon finns alltid för klienten och dennes nätverk dygnet runt.

Vi har möjlighet att kombinera behandling med olika former av stödboenden, såväl individuella som kollektiva boenden och boenden med personal på plats dygnet runt. Det gör att vi framgångsrikt kan hjälpa personer som även behöver hjälp och stöd med ett boende. 

Kontakta oss för placeringsförfrågan